Tin mới nhất
Trang chủ / Tag Archives: S2A

Tag Archives: S2A

Nhật kí lớp S2A 1101 buổi 8

Nhu1eadt ku00ed S2A buu1ed5i 8u00a0~Ms Lan LaneynClass book: Page 20, 21nHomework: Chu00e9p mu1ed7i tu1eeb mu1edbi 2 du00f2ng, Workbook (20, 21), Grammar (16, 17) n n n Cu00e1c bu1ea1n lu1edbp S2A vu1eeba u0111u01b0u1ee3c cu00f9ng cu00f4 biu1ebft thu00eam mu1ed9t su1ed1 hou1ea1t u0111u1ed9ng chu00fang mu00ecnh thu01b0u1eddng lu00e0m trong thu1eddi gian ru1ea3nh ru1ed7i. Ai …

Xem thêm

Nhật kí lớp S2A 1101 buổi 6

Nhật kí S2A buổi 6 ~ Ms Lan Laney Class book (Page 18, 19) Homework: Chép mỗi từ mới 2 dòng, Workbook (18, 19), Grammar (14, 15) Vậy là buổi học hôm qua là buổi học đầu tiên của năm mới tại lớp S2A ^^ Các con cùng cô quay …

Xem thêm

Nhật kí lớp S2A 1101 buổi 2

Nhật kí lớp S2A (15.1.2017) buổi 2 ~Ms Lan Laney Class book: Page 8, 9 Homework: Workbook (Page 8,9), Grammar (Page 8, 9) Các con hôm vừa rồi vừa được biết thêm một số từ mới có liên quan đến đồ dùng học tập như Peg, Classroom, Table, Board, Computer, …

Xem thêm
Tuyển sinh đại học 2017